Privacy and Cookie Policy (NL)

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING MARZIPAN MOUNTAINS

22 oktober 2018

Via de website van Marzipan Mountains (www.marzipanmountains.com) worden persoonsgegevens verwerkt en worden cookies gebruikt. Uw privacy is voor Marzipan Mountains van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat wij:

  • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
  • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
  • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
  • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.


Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacy- en cookieverklaring leggen we uit wat we bij de website www.marzipanmountains.com doen met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen heeft of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Marzipan Mountains via de gegevens onderaan deze verklaring.

Doeleinden van verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het verlenen van toegang tot de website www.marzipanmountains.com;
  • Het beheren van een account waarmee gebruik gemaakt kan worden van de website;
  • Het beantwoorden van vragen, klachten etc.;
  • Het versturen van elektronische berichten;
  • Het kunnen plaatsen van content door en van gebruikers;
  • Het mogelijk maken van communicatie tussen de gebruikers;
 • Het analyseren van statistieken en optimaliseren van de website door middel van cookies.

Gebruik van persoonsgegevens

Door onze website te gebruiken laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

Contactformulier
Middels het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

  • Uw voor- en achternaam;
  • Uw e-mailadres;
  • Uw website;
 • Overige persoonsgegevens die door u worden ingevuld als inhoud van een bericht.

Deze gegevens hebben wij nodig om contact met u op te nemen, omdat u ons gevraagd heeft uw contactverzoek in behandeling te nemen (overeenkomst). Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie, maximaal 1 jaar nadat wij voor het laatst contact met u hebben gehad.

Registratie van het account
U kunt bij ons een gebruikersprofiel aanmaken. Hiervoor gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam;
  • Geslacht;
  • Beroep;
  • Inloggegevens (zoals e-mailadres en wachtwoord);
  • Afbeelding/foto;
  • E-mailadres;
  • Land/herkomst;
  • Omschrijving;
  • Facebook ID;
  • Twitter ID;
 • Google+ ID.

Wij bewaren deze gegevens totdat u het account opheft.

Communicatie en publicatie binnen het account

Via onze website kunt u middels uw account ook gegevens, tekst en andere content publiceren. Dit gebeurt onder uw eigen naam of onder een schermnaam, al dan niet in samenhang met een afbeelding. Deze gegevens worden op de website gepubliceerd en u geeft op dat moment ook toestemming voor de publicatie. U kunt zelf aangeven welke gegevens gepubliceerd worden. De toestemming kan altijd worden ingetrokken. Indien u contact opneemt met andere gebruikers, verstrekt u persoonsgegevens aan die gebruiker. De gegevens worden bewaard totdat u het account opheft, zelf de berichtgeving verwijdert of en verzoek hiertoe indient bij Marzipan Mountains.

Nieuwsbrief

Wij kunnen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, per e-mail contact met u opnemen voor commerciële doeleinden. In deze e-mails leest u nieuws, tips en informatie over onze dienst. Tevens willen wij u middels de nieuwsbrief graag reclame sturen over eventuele aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame door gebruik te maken van de afmeldlink: het abonnement op de nieuwsbrief kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een aparte afmeldlink.

Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt, of maximaal 1 jaar nadat wij u voor het laatst een nieuwsbrief hebben gestuurd.

Verstrekking aan derden

Om de overeenkomst met u uit te kunnen voeren, om de website aan te kunnen bieden en om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, of omdat wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben, maken wij gebruik van diensten van derden. Deze derden verwerken uw persoonsgegevens. Dit zijn:

  • Onze ICT-dienstverleners;
  • Door ons ingeschakelde hostingpartijen die onze servers voor ons hosten;
 • De partijen die cookies aanleveren, zie hieronder.

Met uitzondering van de in deze verklaring genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. In onderstaande tabel staat weergeven welke cookies precies worden geplaatst:

Cookietabel Marzipan Mountains

Cookiepartij

Soort cookie

Vestigingsplaats

Doel

Type

Bewaartermijn

Privacyverklaring

Google Analytics (Google LLC) _ga

Analytisch

Amerika

Google Analytics. Geeft ons inzicht in hoe onze website wordt gebruikt. Wij kunnen rapporten inzien en de effectiviteit van bepaalde onderdelen meten.

Https-cookie

2 jaar

Privacyverklaring

Google Analytics
(Google LLC)
_gat

Analytisch

Amerika

Google Analytics. Registreert een uniek ID om statistische gegevens te genereren over het gebruik van de website.

Https-cookie

Sessie

Privacyverklaring

Google Analytics (Google LLC) _gid

Analytisch

Amerika

Google Analytics. Maakt onderscheid in de verschillende soorten gebruikers, zodat wij terugkerend bezoek kunnen meten.

Https-cookie

1 dag

Privacyverklaring

mmCookieInfo

Functioneel

N.v.t.

Maakt de cookiebanner zichtbaar.

Https-cookie

360 dagen

N.v.t.

PHPSESSID

Functioneel

N.v.t.

Noodzakelijke cookie die zorgt voor identificatie van uw huidige sessie in PHP.

Https-cookie

Sessie

N.v.t.

AddToAny
__cfduid

Functioneel

Amerika

AddtoAny, de service voor het delen van sociale media, wordt gebruikt voor de functionaliteiten ten aanzien van de share-buttons.

Http-cookie

1 jaar

Privacyverklaring

AddToAny
uvc

Funtioneel

Amerika

AddtoAny, de service voor het delen van sociale media, wordt gebruikt voor de functionaliteiten ten aanzien van de share-buttons.

Https-cookie

1 dag

Privacyverklaring

WordPress

Functioneel

n.v.t.

De cookies van wordpress controleren je cookie instellingen, het feit of je ingelogd bent en geven je in dat geval toegang tot de juiste functionaliteiten.

Https-cookie

Sessie

Privacyverklaring

WordPress comment_author_url

Functioneel

n.v.t.

Dit cookie wordt gebruikt om invulvelden te onthouden, zodat je niet telkens opnieuw dezelfde informatie hoeft in te vullen op onze website.

Https-cookie

1 jaar

Privacyverklaring

Functionele cookies
Wanneer u met een account inlogt op onze website maken wij gebruik van louter functionele sessie cookies van WordPress. Deze maken het mogelijk om (veilig) in te loggen, jouw inloggegevens indien gewenst te bewaren en om te onthouden of je cookies accepteert. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met WordPress. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden en wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de privacyverklaring van WordPress.

Social media buttons

Op onze website maken wij gebruik van social media buttons. Door te klikken op deze buttons wordt de bezoeker doorgeleid naar de betreffende pagina van Marzipan Mountains op deze verschillende platforms. Bezoekers krijgen hierdoor de optie om ons te volgen en om content te delen binnen het eigen netwerk. De buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code welke afkomstig zijn van de social medianetwerken. Hier hebben wij geen invloed op. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de privacyverklaringen.

Google Analytics, AddtoAny en Addthis
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google
. Wij hebben tevens verwerkersovereenkomsten gesloten AddToAny en Addthis. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden en wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de privacyverklaringen.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

  • Logische toegangscontrole waarbij gebruik wordt gemaakt van wachtwoorden;
  • Encryptie (versleuteling) van digitale bestanden met persoonsgegevens;
 • Beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie.

 

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij hebben het recht om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Uw rechten: inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie onderstaande contactgegevens.

U heeft de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
  • het laten corrigeren van fouten;
  • het laten verwijderen van (verouderde) persoonsgegevens;
  • intrekken van toestemming;
  • het beperken van uw gegevensverwerking;
  • uw persoonsgegevens in digitaal leesbaar standaardformaat te verkrijgen om deze over te dragen;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens
.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over onze privacy- en cookieverklaring, dan kunt u deze stellen door te mailen naar info@marzipanmountains.com

MARZIPAN MOUNTAINS

Hoofdpoortplantsoen 9

3252CP Goedereede, Nederland

Tel: +31 613713589