Privacy and Cookie Policy (NL)

Privacy- en cookieverklaring www.marzipanmountains.com

 

Via de website van MARZIPAN MOUNTAINS, www.marzipanmountains.com (hierna: “Marzipanmountains”), worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. MARZIPAN MOUNTAINS acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

 

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

  duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy en cookieverklaring;

 proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

  u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;

 passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

–  uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 

Wij zijn de verantwoordelijke bij de gegevensverwerking. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

 

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 09-12-2016

 

Doeleinden van verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

 het verlenen van toegang tot de website www.marzipanmountains.com;

  het beheren van een account waarmee gebruik gemaakt kan worden van de website;

  het beantwoorden van vragen, klachten etc;

  het versturen van elektronische berichten;

  het kunnen plaatsen van content door en van gebruikers;

  het analyseren van statistieken en optimaliseren van de website.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Door onze website te gebruiken laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

 

Via onze website kunt u middels uw account ook gegevens, tekst en andere content publiceren. Dit gebeurt onder uw eigen naam of onder een schermnaam, al dan niet in samenhang met een afbeelding. Deze gegevens worden op de website gepubliceerd en u geeft op dat moment ook toestemming voor de publicatie. U kunt zelf aangeven welke gegevens gepubliceerd worden. Indien u contact opneemt met andere gebruikers, verstrekt u persoonsgegevens aan die gebruiker.

 

 

Wij vragen de volgende persoonsgegeven:

 

– Voor- en achternaam   

– Geslacht

– Beroep

– Afbeelding/foto

– E-mailadres

– Land/herkomst
– Omschrijving

– Facebook ID

– Twitter ID

– Google+ ID

De bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  het verlenen van toegang tot de website www.marzipanmountains.com;
  het beheren van een account waarmee gebruik gemaakt kan worden van de website;
  communicatie tussen gebruikers;
  het beantwoorden van vragen, klachten etc.

 

Naast bovenstaande actieve verstrekking verzamelen wij ook passief gegevens. Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het geanonimiseerde IP-adres van uw computer het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

 

Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan u te leveren, of zolang als het nodig is om bijvoorbeeld een vraag of klacht te beantwoorden en/of af te handelen.

 

Nieuwsbrief
Wij kunnen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, per e-mail contact met u opnemen voor commerciële doeleinden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

 

Verstrekking aan derden

Wij zullen de door u aan ons verstrekte gegevens niet aan andere partijen doorgeven indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is.

 

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Wij maken gebruik van functionele cookies, maar ook van cookies van derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.  

 

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een pop-up getoond waarin wordt aangegeven dat indien u verder klikt op onze website u de cookies accepteert. Op het moment dat u verder klikt op onze website, geeft u ons toestemming om alle cookies en plugins te gebruiken zoals omschreven in de pop-up en deze privacy- en cookieverklaring. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

 

Functionele cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Als u ons toestemming geeft via de cookie-instellingen, maken wij daarnaast gebruik van de volgende partijen:

          Google Analytics

 

Wij gebruiken bovenstaande cookies voor de volgende doeleinden:

 het genereren van algemene statistieken en het verkrijgen van inzage in hoe onze website wordt gebruikt door het publiek;

 het optimaliseren van onze diensten.

 

Google
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (”Google”). Google Analytics gebruikt zgn. ”cookies”, tekstbestanden, die op uw computer opgeslagen worden en die analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken doorgezonden naar een Googleserver in de VS en daar opgeslagen.

 

We maken gebruik van Google Analytics met de extensie “_anonymizeIp()” en daardoor worden IP-adressen alleen verkort verder verwerkt, om zo uit te sluiten dat deze informatie rechtstreeks tot personen herleid kan worden. Uw IP-adres wordt door Google (door deze instelling) binnen de lidstaten van de Europese Unie of in ander land dat is aangesloten bij de Europese Economische Ruimte (EER) van tevoren verkort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres doorgezonden naar een Googleserver in de VS en daar opgeslagen.

 

Wij gebruiken de via Google Analytics geaggregeerde data om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en voor meer uitgebreide, met het gebruik van de website samenhangende dienstverlening aan de exploitant van de website. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

 

U kunt de registratie door Google van de door het cookie verzamelde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw geanonimiseerde IP-adres) en de verwerking door Google van deze gegevens tegengaan door de in de volgende link ter beschikking gestelde browser plug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

 

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

  logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden;

  encryptie (versleuteling) van digitale bestanden met persoonsgegevens;

  beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie.

 

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd en oude versies houden wij beschikbaar. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Indien u via onze website aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u richten aan info@ marzipanmountains.com.

                                              

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

 

Contactgegevens

Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kunt u deze stellen door te mailen naar info@marzipanmountains.com.  

 

MARZIPAN MOUNTAINS

Visserstraat 17

3253 XK Ouddorp

Nederland

KvK 67061699