Notice and takedown

Notice & Takedown Formulier

Door dit formulier in te vullen en naar ons te versturen, kun je een klacht melden over materiaal of informatie welke op onze website www.marzipanmountains.com (“Website”) te vinden is.

Wij zullen jouw klacht zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen vier (4) werkdagen, zo nodig in overleg met een adviseur behandelen. Indien het gaat om een spoedgeval, zullen wij de klacht binnen 24 uur behandelen om verdere schade te voorkomen. Wij besluiten zelf of er sprake is van een spoedmelding.

Wij nemen uitsluitend volledig en naar waarheid ingevulde klachtformulieren in behandeling.

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens enkel voor het afhandelen van de klacht en bewaren jouw gegevens enkel voor duur van de afhandeling.


Vul de volgende gegevens in:

Achternaam, voornaam:

Adres:

Woonplaats:

E-mailadres:

Telefoonnummer:

Indien van toepassing, naam van bedrijf of instantie:


Ben jij een:

O Een gebruiker van de Website

O Een rechthebbende van door ons gepubliceerd auteursrechtelijk beschermd werk

O Een rechthebbende van een door ons gepubliceerd merk (bewijs registratienummer)

O Anders, namelijk:     

 

Bewijs:

Lever bij uw klacht altijd zo veel mogelijk bewijsmiddelen mee zoals:

– URL

– Andere omschrijving van het materiaal waarover wordt geklaagd

– Indien van toepassing naam/alias/gebruikersnaam van plaatser

– Screenshot

Wat is de eis?

O Weghalen/blokkeren van het materiaal

O Afgifte van NAW-gegevens van de plaatser

O Reactie geven naar aanleiding van de publicatie op de Website

O Anders, namelijk:

Wat is de grond van de klacht:

O Inbreuk op auteursrecht, merkrecht, handelsnaamrecht of ander recht van melder

O Racistische, haatzaaiende of discriminerende uitlating

O Smaad, laster, belediging of bedreiging richting de melder

O Schending van privacy of portretrecht van de melder (incl. stalking)

O Kinderporno of andere illegale pornografische publicatie

O Pornografische of anderszins seksueel getinte afbeelding of tekst

O Computercriminaliteit (hacken, virussen, etc.)

O Het publiceren van uw persoonsgegevens zonder uw toestemming;

O Anders, namelijk:

 

Toelichting op de melding (vrije tekst):

 Indien de melding een inbreuk op een recht betreft:

Verklaar je dat jij rechthebbende bent van het recht waarop een inbreuk is gepleegd dan wel gerechtigd bent om namens de rechthebbende op te treden?

O Ja
O Nee

Is geprobeerd de plaatser van het materiaal (anders dan Website) te benaderen?

O Ja
O
Nee

Zo ja, welke reden gaf deze om zelf niet in te grijpen?

Is er sprake van een spoedmelding?

Er kan alleen sprake zijn van spoed, indien de onrechtmatige of ongewenste informatie onmiskenbaar onrechtmatig is en de aanwezigheid van de informatie op de Website directe en grote schade veroorzaakt bij jou. Wij beoordelen jouw motivatie, zo nodig in overleg met onze juridisch adviseurs.

O Ja
O
Nee

Zo ja; motiveer de reden van de spoedmelding:

Tot slot:

 

O Ik heb het formulier naar waarheid ingevuld, de verstrekte informatie klopt en ik, de melder zal alle schade vergoeden als blijkt dat ik onjuiste informatie heb verstrekt.